Step into the clouds

CHAPTER ONE

” Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards.”

― Søren Kierkegaard

After life.

Dance.

Two lifes.

The Book of Clouds.

The Voice.

The Karma.

3 things.

Gratitude.

Talent and hard work.

The Answer.

The Freedom.

In it.

Be still.

In Space.

Distance.

Trauma.

CHAPTER TWO

“ Honesty is the first chapter in the book of wisdom. “ 

– Thomas Jefferson

01.Nieśmiertelność.

 

” Nie stój przy moim grobie i nie płacz
Nie ma mnie tam. Nie śpię.

Jestem tysiącem wiejących wiatrów.
Jestem diamentowym blaskiem na śniegu.
Jestem światłem słońca na dojrzałym zbożu.
Jestem delikatnym jesiennym deszczem.
Kiedy budzisz się w porannej ciszy
Jestem szybkim, podnoszącym na duchu pędem
Cichych ptaków w locie kołowym.
Jestem miękkimi gwiazdami, które świecą w nocy.

Nie stój przy moim grobie i nie płacz,
Nie ma mnie tam. Nie umarłem. „

 

 

( przetłumaczono  z oryginału ) 

Immortal – Clare Harner, The Gypsy, December 1934″

02.Few questions.

03.Signs

You cannot copy content of this page