Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę firmy Bartek Magiera, 280 Rue Joseph Vallot, Haute-Savoie 74400, Francja, e-mail: bartekmagiera@protonmail.com, tel: +33753383139 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które gromadzimy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://bartekmagiera.com ) („Serwis”). Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na to samo, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i zamieścimy zmienioną Politykę Prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu zamieszczenia zmienionej Polityki w Serwisie, a Twój dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje:

Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

Zarządzanie zamówieniami klientów. Ochrona witryny. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w innym celu, poprosimy go o zgodę i wykorzystamy informacje tylko po otrzymaniu zgody, a następnie tylko w celu (celach), na które udzielono zgody, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

Twoje prawa:
W zależności od obowiązującego prawa, mogą Państwo mieć prawo do dostępu i sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Państwa danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania wszelkich udzielonych nam przez Państwa zgód na przetwarzanie Państwa danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne w świetle obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres bartekmagiera@protonmail.com. Odpowiemy na Twój wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.
Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano informacji, ani nie będzie mógł z nich korzystać.

Pliki cookie itp.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ich używamy i jakie są Twoje wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Państwa informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i w związku z tym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują i czynią to Państwo na własne ryzyko.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać e-mail do naszego inspektora ds. skarg i zażaleń pod adresem Bartek Magiera, 280 Rue Joseph Vallot, e-mail: bartekmagiera@protonmail.com. Zajmiemy się Twoimi obawami zgodnie z obowiązującym prawem.

You cannot copy content of this page